Foclóir Breatnais-Gaeilge

Foclóir Breatnais-Gaeilge


Tar éis 30 bliain, seo toradh na hoibre as staidéir Joe Mitchell i Foclóir Breatnais-Gaeilge, an chéad leabhar dá short

Bailiúchán mór focal, frásaí agus gramadach atá ann, le réimse leathan as foinsí éagsúla idir chaighdeánach agus chanúnach.

Is áis iontach é seo don Bhreatnach atá ag foghlaim Gaeilge sa scoil, sa colaiste no as a stuaim fhéin. Ba bhreá é mar chabhair ar an nGael atá ag foghlaim na Breatnaise freisin

Seasann an obair seo mar staidéar chruinn ar úsaíd focal agus frásaí. Tá sé leagtha amach go soiléir le noda úsáideacha. Bhí lámh ag an Dr Diarmuid Johnson leis mar eagarthóír comhairleach.

Ceannach anois

Fairsing

Foclóir cuimsitheach de theanga ár linne agus breis ar 12,000 ceannfhocal

Beacht

Aistriúcháin le notaí le haghaidh gach réimse ciall éagsúil, agus samplaí den úsáid chun soiléiriú a thabhairt ar an gcomhthéacs.

Treoir Gramadaí

Treoir as nGaeilge ar arthuithe na dtúslitreacha sa gCymraeg agus treoir as Breatnais ar ghramadach na Gaeilge.

Faoin scribhneoir

Rugadh Joe i gCaerfyrddin sa Bhreatain Bheag agus tógadh é in Abererch agus Tuascairt Caerdydd. D’fhoghlaim sé a chuid Gaeilge i gCerdydd le Barra Tóibín. Fuair sé céim máistreachta sa Ghaeilge in Aberystwyth le Dr. Wil Mahon, Dr. Diarmuid Johnson agus Dr. Ian Hughes. Tá roinnt gearrscéalta de chuid Mhartín Uí Chadhain aistrithe go Breatnais aige.

Joe Mitchell

Giota don téacs

Sample PDF

Ceannach

Tá an Foclóir Breatnais-Gaeilge le fáil ó Martin's Books ar ABE Books.

Ceannach anois