Geiriadur Cymraeg-Gwyddeleg

Geiriadur Cymraeg-Gwyddeleg


Mae’r Geiriadur Cymraeg-Gwyddeleg gan Joe Mitchell yn benllanw ar 30 o flynyddoedd o astudio. Dyma’r geiriadur cyntaf o’i fath.

Mae’n cyflwyno cyfoeth o eirfa, o ymadroddion a gramadeg, gyda golwg cynhwysfawr ac ystod eang o ffynonellau llafar a llenyddol.

Mae’n adnodd delfrydol i Gymry sydd yn astudio’r Wyddeleg, mewn ysgolion a cholegau neu i ddysgwyr annibynnol. Bydd o ddefnydd hefyd i Wyddelod sydd yn dysgu’r Gymraeg.

Ceir yma astudiaeth trylwyr o eiriau ac ymadroddion mewn cyd-destun, a’r rheini wedi eu casglu’n ofalus a’u labelu’n fanwl. Gweithiodd Dr Diarmuid Johnson ar y prosiect fel golygydd ymgynghorol.

Prynwch nawr

Cynhwysfawr

Geirfa llawn a chyfredol gyda mwy na 12,000 o eiriau pennawd.

Manwl

Cyfieithiadau â labeli i amlygu rhychwant defnydd, gydag enghreifftiau o ddefnydd er mwyn egluro geiriau mewn cyd-destun.

Canllaw Gramadeg

Canllaw i’r treigladau Cymraeg yn yr Wyddeleg, a gramadeg Gwyddeleg helaeth yn y Gymraeg.

Am yr awdur

Yn enedigol o Gaerfyrddin, wedi’i fagu yn Abererch a Gogledd Caerdydd, dysgodd Joe Mitchell yr Wyddeleg gyntaf yng Nghaerdydd gyda Barry Tobin. Enillodd radd MA mewn Gwyddeleg yn Aberystwyth gyda’r Athro Patrick Sims-Williams, Dr. Willy Mahon, Dr. Diarmuid Johnson a Dr. Ian Hughes. Y mae ei waith cyfieithu yn cynnwys straeon byrion a thraethodau Martín Ó Cadhain.

Joe Mitchell

Enghraifft o'r testun

Sample PDF

Prynu

Mae’r Geiriadur Cymraeg-Gwyddeleg ar werth yn Martin's Books ar ABE Books.

Prynwch nawr